Garudam Telugu Song Lyrics - Eagle (2024)

Song Name :: Garudam
Movie Name :: Eagle (2024)
Cast :: Ravi Teja, Kavya Thapar, Anupama Parameswaran, Navdeep
Music Director :: Davzand
Singer(s) :: Srikrishna & Team
Lyricist :: Chaitanya Prasad


Garudam Song Lyrics From Eagle Telugu Movie

Vijrumbhanamu Vidhwamsanamu
Vishrumkhalamu Satatam
Vikrodhanamu Visfaarithamu
Vichedanamu Niratam

Udyat Taruna Bhaswat Kirana
Shaurya Jwalana Gamanam
Vullolithamu Kallolithamu
Dig Bhasitamu Garudam

Vijrumbhanamu Vidhwamsanamu
Vishrumkhalamu Satatam
Vikrodhanamu Visfaarithamu
Vichedanamu Niratam

Jrumbhat Kalikoddiptam
Raktham Nityamudriktham
Bhanjat Shathavddighosham
Shouryam Sarvaddnmesham
Jrumbhat Kalikoddiptam
Raktham Nityamudriktham
Bhanjat Shathavddighosham
Shouryam Sarvaddnmesham

Udyat Taruna Bhaswat Kirana
Shaurya Jwalana Gamanam

Vullolithamu Kallolithamu
Dig Bhasitamu Garudam

  Garudam Song Listen Online

No comments:

Post a Comment