Sri Ramadootha Stotram Telugu Song Lyrics - Hanuman (2024)

Song Name :: Sri Ramadootha Stotram
Movie Name :: Hanuman (2024)
Cast :: Teja Sajja, Amritha Aiyer
Music Director :: Gowrahari
Singer(s) :: Sai Charan Bhaskaruni, Lokeshwar Edara, Harshavardhan Chavali
Lyricist :: Hanumath Badabanala Stotram


Sri Ramadootha Stotram Song Lyrics From Hanuman Telugu Movie

Ram.. Ram..
Ram Ram Ram Raktavarnam
Dinakara Vadanam
Tikshnadamstraakaralam
Ram Ram Ram Ramyatejam
Girichalanakaram Keertipanchaadi Vaktram
Ram Ram Ram Rajayogam
Sakalashubhanidhin Sapta Bhethaalabhedyam
Ram Ram Ram Raksasantam
Sakaladisayasam Ramadutam Namami
Kham Kham Kham Khadgahastam
Vishajvaraharanam Vedavedaangadeepam
Kham Kham Kham Khadgarupam
Tribhuvananilayam Devatha Suprakasam
Kham Kham Kham Kalpavruksham
Manimaya Makutam
Maaya Maaya Swaroopam
Kham Kham Kham Kaalachakram
Sakaladishayasam Ramadutam Namami

Im Im Im Indravandyam
Jalanidhikalanam Soumya Saamrajyalabham
Im Im Im Siddhiyogam
Nathajanasadayam Aryapujyaarchitaangam
Im Im Im Simhanadam
Amrutakaratalam Adi Anthyaprakasam
Im Im Im Chitsvaroopam
Sakala Disayasam Ramadutam Namami

Sam Sam Sam Saaksibhootham
Vikasitha Vadanam Pingalaaksham Suraksham
Sam Sam Sam Satyageetham
Sakalamuninutham Shsastra Sampatkareeyam
Sam Sam Sam Saamavedam
Nipuna Sulalitham Nithyathathva Swarooparm
Sam Sam Sam Saavadhanam
Sakaladishayasam Ramadutam Namami
Ham Ham Ham Hamsarupam
Sphutavikatamukham
Sookshma Sookshmaavataram
Ham Ham Ham Antharaatmam
Ravisasinayanam Ramyagambheerabeemam
Ham Ham Ham Attahaasam
Suravaranilayam Oordhvaromam Karaalam
Ham Ham Ham Hamsahamsam
Sakaladisayasam Ramadutam Namami

 Sri Ramadootha Stotram Song Listen Online

No comments:

Post a Comment